Sobre GEPS

El grup Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS) forma part del Departament de Sociologia de la UAB. El GEPS té una llarga experiència de recerca en l’àmbit de les polítiques educatives i socials. Des de la meitat dels anys noranta, el GEPS desenvolupa recerca competitiva i aplicada en qüestions com la formació de polítiques, els seus processos d’implementació i l’avaluació d’impactes de polítiques socials diverses, i especialment de polítiques educatives. Des de l’any 2005 els GEPS pertany al Grup Interdisciplinari de Polítiques Educatives (GIPE), grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya i que desenvolupa projectes de recerca nacionals i internacionals en els àmbits de l’economia de l’educació, la sociologia de l’educació i els estudis comparats de sistemes educatius.

Les àrees d’especialització professional del GEPS inclouen: les polítiques socials i les desigualtats; l’avaluació de polítiques educatives; les polítiques de salut, les relacions entre educació, pobresa i exclusió social; la mercantilització educativa i la governança global.

La missió del GEPS és contribuir amb la recerca i amb altres intervencions al desplegament de polítiques dirigides a l’equitat social i educativa. Aquesta missió es concreta en els objectius següents:

• Promoure i desenvolupar recerca d’excel•lència en l’àmbit de la globalització, l’educació i les desigualtats.

• Difondre i transferir resultats de recerca tant en l’àmbit acadèmic com en l’àmbit social.

• Formar professionals d’alt nivell en l’àmbit de la recerca i la planificació educativa.

• Consolidar xarxes internacionals d’investigació, formació i transferència de coneixement.

Catalan